Phụ tùng cho máy cắt dây edm mitsubishi

0 đánh giá
0 bình luận
Giá : Liên hệ

Mô tả

Phụ tùng cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Máy cắt dây EDM được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, chế tạo máy, sản xuất ô tô, xe máy, hàng không, điện tử, y tế… Trong những năm gần đây, máy cắt dây đã được cải tiến với nhiều công nghệ vượt bậc, giúp gia công chính xác và nhanh chóng hơn rất nhiều. Hãy cùng với Công ty Lâm Phú tìm hiểu xem máy cắt dây mitsubishi là gì? Công dụng cũng như những phụ tùng máy cắt dây Mitsubishi

 

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M314 X053C901G51 51x82x32.5 Upper Isolator plate
M400 X198D838H01   Lower DWC-H1. HA. C. SA. SB. SZ series Common for Manual. AF1.2 type Lower aspirator
M400 -1 X194D998H02   Lower DWC-H1. C. SA. SB. SZ. CX. FX series DWC-HA. QA. RA. FA series Common for Manual. AF1.2.AT.SK3 type
M401 C X054D257G51 X058D078G51 Φ57x18T Lower DWC-H. H’. G. F. F1 series Pinch roller / SK1.2 type
M401 -1   Φ12 Lower Roller shaft for M401C
M402 C X054D256G51 X058D077G51 Φ57x18T Roller DWC-H. H’. G. F. F1 series Capstan roller / SK1.2 type
M402-1 X176C305H02 Φ12×126 Shaft Roller shaft for M402C
M402 -2 X194D152H01 Φ58x17T   Shaft cover
M403 C X054D413G51 Φ57x25T Roller DWC-H’. H1. HA. SZ. C. B series DWC-SA. SB series – SK3.AF1.2 type DWC-110PH – SK3 type / Pinch roller
  M403 -1   Φ19×51 Shaft Roller shaft for M403C
M404 C X054D412G53 Φ57×25 Roller DWC-H’. H1. HA. SZ. C. B series DWC-SA. SB series – AF1.2 type DWC-110PH – SK3 type / Capstan roller
M404 -1 X175C862H01 Φ12×112 Shaft DWC+H’. H1 series Roller shaft for M404C
M404-2 X183C679H01 Φ15×112 Shaft DWC+H’. H1 series Roller shaft for M404C
M404 -3 X198D458H02 Φ58x15T Cover Shaft cover for M404
M405 C X053C779G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Pinch roller without gear
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M405 CS X053C779G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Pinch roller with gear
  M405 -1   Φ19×51 Shaft DWC-H’. HA. SZ series Roller shaft for M405C
M406 C X053C778G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Capatan roller
M406 C SET X053C778G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Capstan roller with gear
M406 -1 X185C963H01 Φ15×117 Shaft DWC-H. HA series Roller shaft for M406C
M406 -2 X186C827H01 Φ17×121 Shaft DWC-HA. SX series Roller shaft for M406C
M406 -3 X185C815H01 Φ20×104   DWC-SZ series Shaft for M406C
M406 -4 X208D123H01 Φ17   DWC-HA. SX series Shaft cover for M406C
M407 C X058D340G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Pinch roller
M407 CS X058D340G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Pinch roller with gear
M408 C X058D339G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller
M408 CS X058D339G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller with gear
M408 -1   Φ17×121 Shaft DWC-FX series AT type Roller shaft for M408C
M409 C X055C008G51 Φ57×25 Roller DWC-FA-20. RA. QA series AT type / Pinch roller
M409 CS X055C008G51 Φ57×25 Roller DWC-FA-20. RA. QA series AT type / Pinch roller with gear
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M410 C X055C009G51 Φ57×25 Roller DWC-FA-20. RA. QA series AT type
M410 CS X055C009G51 Φ57×25 Roller DWC-FA. FX series AT type / Capstan roller with gear
  M410 -1   Φ12×67 Shaft DWC-FA. FX series Roller shaft for M410C
M420 X058D501H01 Φ28 Gear DWC-C. H1. HA. SA. SB. SZ. SX. FA series AT. AF1.2.3 type
M420 -1 X054D257G51 Φ23 Gear DWC-FX. FX-K series
M421 C X203C607H03 Φ40×20 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller
M421 -1 X196C131H01   Lower DWC-FX. QA. RA. FA series
M422 P840F000P69 Φ25/22xΦ8×7 Bearing DWC-FX. QA. RA. FA. FX-K series AT. AF3 type / Bearing for M421
M423 X053C920G51A   Lower DWC-HA. SA. SZ. SX. CX. FX. FA series AT. AF2.3 type / Aspirator ReplacedbyX053C829G54
  M424 S601D899P01 DC motor Motor DWC-HA. SA. SZ. SX. CX. FX. FA series AT. AF2.3 type Wire feed DC motor 16CL-2501G
M425 X058D912G51 Φ50xΦ19×22 Upper DWC-FA. RA series AT type / Urethan roller
M426 X193C196G51 Φ113xΦ16×47 Roller DWC-CX. FX. FX-K. SX. Series Main tension rubber roller
M445 X199D29H02 Φ00xΦ56×2 Upper DWC-H. H’. C. H1. HA. SB. SZ series
M445-2 X179D943H03 Φ160xΦ60×2 Upper DWC-H. H’. C. H1. HA. SA. SB. SZ. FX series AT. AF2.3 type
M451 X179D323H02   Upper DWC-C. F. F1. G. H. H’. H1. HA. N series Cap screw / Brass
M451-1 X179D323H02   Upper DWC-C. F. F1. G. H. H’. H1. HA. N series Cap screw / Stainless
M452 X176C706G02 63x56x27 Upper DWC-F1. G. H. H’. C. HA series
M452-1     Upper DWC-F1. G. H. H’. C. HA series Plate for M452
M453S     Lower DWC-F1. G. H. H’. C. HA series Common for Manual/AF type
M453-1 X176C610H01   Lower DWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type
M453-2 X184D271H06 43×48 Lower DWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type Nozzle stopper
M453-3 X179D401H01   Lower DWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type
M453-4 X179D406H04   Lower DWC-G. H. SK series Common for Manual/AF type
M454 X177B046H03   Lower DWC-H1. HA series Common for Manual/AF type
M454S X177B046H03   Lower DWC-H1.HA series Common for Manual/AF type Complete with M460. M453-2
M455 X602B845G51 Φ60 Lower DWC-F. F1. G. H. H’ series Manual type Pulley B complete set
M456 X183C442H01 Φ40 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Stainless / Using with M457
M457 S859N319P33 Φ22/19xΦ7×7 Bearing DWC-A. B. Z. H1. HA. SA. SB. CX . PX SSRF1970DD / For M456
M458 S859N319P31 Φ22/19xΦ8×7 Bearing DWC-F. F1. G. H1. HA. SA. SB. SZ. SX SSRF1980DD / For M403. 405.407.409
M459 X177B713H02   Lower DWC-90C. HA. H series Common for Manual/AF type
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M459-1 X198D777H01 Φ42X10 Lower DWC-H1. HA series Manual. AF1 type Plastic cover
M459 -2     Lower DWC-H1. HA series Manual. AF type Fixing plate
M459 -3 X198D776H01 Φ36/16×25 Lower DWC-H1. HA series Manual. AF type Pipe holder
M459 -4 S913N313P11 16.3×12.7 Washer DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type Wave washer for M456
M459 -5 X194D873H01 18.8x12X1 Spacer DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type / Spacer for M456
M459 -6 S922N040P07   Ring DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type Retaining ring for M456
M459 -7 X208D601H01   Cover DWC-H1. A,B. Z. CX. SX series Guide cover
M459 S       DWC-90C. HA. H series
M460 X189D690H04 Φ35 Clamping DWC-H2. HA. SZ series AF1 type / For M454
M460-1 X189D690H04   Shaft DWC-H2. HA. SZ series Manul.AF type / For M454
M461 X053C522G51 Φ10.5 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX Pinch roller with gear AF1.2.3 type. Clock wise
M461 -1   Φ10×32.5 Shaft DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX
M462 X053C522G52   Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX Feed roller with gear incl. M463. AF1.2.3 type. Reverse clock wise
M463 S811N724P02   Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX AF1.2.3 type / Oneway clutch type Bearing NF-06 for M461.462
M463 -1 XBRRD- SSL1260ZZ Φ12xΦ6×4 Bearing DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX SSRF1260ZZ
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M470 X209D212H01   Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX series AT. AF2.3 type Holder for M009
M471 X208D405H01   Upper DWC-HA. SA. SB. SZ. CX. SX. FX. FA series AF2.3 type Holder for M009
ME481 P421A030P00     Limit switch for all series
ME481 -1 X054D027H02 Φ2.0x50mmL Φ3.0x50mmL   Ceramic tube
ME482 X184D885H01 Φ60xΦ9×44 Pulley With bearing
ME483 X054D554H01 Φ80xΦ19×20 Pulley With bearing
ME484 X054D121H02 Φ66xΦ19×6 Pulley With bearing
ME484 -1   Φ86xΦ19×6 Pulley With bearing
ME485 X178D933H02 Φ45xΦ10×10   Felt plate
ME485 -1 X174D199H02 Φ45xΦ10×7   Felt break
ME486 X053C175G51 Φ10xΦ16×16 Roller F. G. H. HA series Urethan tension roller
ME487   Φ70x10x8   FA series Felt break
ME488 X058D429H01 Φ90xΦ9×20 Pulley CX. FX. SA. SX series Pulley with bearing Ref. X054D971H02
  ME489 X264D949H01 Φ90xΦ19×25 Pulley Pulley with bearing
ME490 X056C839G51 Φ80xΦ10×22 Roller DWC-FA series Ceramic tension roller Ref. X056D851G51
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
ME491   Φ90Φ19×32 Pulley DWC-CX. FA. P series
ME492 X193C196G51 Φ113Φ16×47 Roller DWC-SA. SZ series Urethan roller Ref. X193C196G51
ME494 X188C208H02 Φ60x19x104 Pulley DWC-SB series
ME495   Φ49xΦ19×106 Pulley DWC-P series
ME496        
M501 X056C326G51   Cutter DWC-CX. FX.FA. RA series AF3 type For 0.15-0.30mm wire
M501 A X056C328G51   Cutter DWC-CX. FX. FA. RA series AF3 type For0.10mmwire
M501-1 X058D376H01   Fixed blade DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Fixed blade for M501
M501 -2 X203C145H04 30×79 Aspirator DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Aspirator for M501
M501 -3 X258D350H01   Detec. nozzle DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Deteccling nozzle for M501
M501-4 X258D168G54   Coupling DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Coupling for M501
M501 -5 X258D320G51 Φ25×58 Plastic pipe DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Plastic pipe for M501
M501 -6 X058D503G51   Pipe holder DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Pipe holder for M501
M501 -7 X254D700G52 L=35 Guide DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Ceramic wire guide for M501
M502 X058186G51 62x36x62H Cutter DWC-CX. FX series AF3 type Cutter unit
M502 -1 X058D376H01   Blade DWC-CX. FX series AF3 type Fixed blade
M600   70×69 Upper DWC-FX10. 20 series Common for Manual/AF type Dies block withoutdoor
M601S X187B284H01 80x69x47 Upper DWC-FX10.20-K series Common for Manual/AF type Dies block withdoor
M602 X181A280G51 70x98x98 Lower DWC-SX series Common for Manual/AF type Guide base for M456. Refer to ME704
M603 X181A735G51 70x98x98 Lower DWC-FX. FX-K series Common for Manual/AF type Guide base for M421
M603 S X181A735G51 70x98x98 Lower DWC-FX. FX-K series Common for Manual/AF type Guide base for M421
  M604 X181A184G52 Φ6×2 : M4x2 Lower DWC-HA. RA. FA series Φ6.0×2+M4x2 on cover of guide base AF2 type. Refer to ME701
M605 X187B580H01 80x70x47 Upper DWC-FA10. 20 series Guide base withoutdoor For M421
  M605 S X187B580H01 80x70x47 Upper DWC-FA10. 20 series Guide base withdoor For M421
M605 -1     Upper DWC-FA10. 20 series Door for guide base
M605 -2     Upper DWC-FA10. 20 series Shaft
M605-3     Upper DWC-FA10. 20 series Plate spring for door
M605 -4     Upper DWC-FA10. 20 series Air cylinder
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M606 A X187B532H01 80x69x47 Upper DWC-RA series Using door of M601
M606 B X187B532H01   Upper DWC-RA series Dies block using door of M605
ME701 A X182B995H01 X182B439H01   Lower DWC-FX series AF2 type / 1-1/8″ tap Guide base
ME701 AS     Lower DWC-FX series AF2 type / 1-1/8″ tap Guide base assembly with door
ME701 B X182B995H02 X182B684H01   Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 2-1/8″ tap Refer to M605
ME701 BS     Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 2-1/8″ tap Refer to M605
ME701 C X187B621H01 X182A995H02   Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 6×2+M4x2 Refer to M604
ME701 CS     Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 6×2+M4x2 Refer to M604
ME701 D X187B621H01   Lower DWC-FA series Dies block
ME701 DS     Lower DWC-FA series Dies block
ME701 -1 X280D528H02   Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Nozzle stopper
ME701 -2 X186C819H01   Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Dies block cover
ME701 -3 X054D943H01 7x40x0.8T Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Spring flat
ME701 -4 X927D266H01 20 x18 Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Packing for door
ME702 X177B394G53   Upper DWC-H1. A. B. Z. SB. SZ series AF2 type / Dies guide block for M107
ME703 X182A183G52 97x74x70 Lower DWC-HA. SZ. SA. SX. CX. FX series AF2 type / Dies block for M456
ME703S X182A183G52   Lower DWC-HA. SZ. SA. SX. CX. FX series AF2 type
  ME704 S X182A280G51 70x97x97 Lower DWC-SA. FX series AF2 type / For M456 Refer to M602
ME705 A X208D405H01 X182B373H04 X182B667H02 65x63x43 Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / For M456
ME705 AS   Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / For M456 Set of M471+ME703-3
ME705 B X182B598H01   Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / Small type
ME705 BS   Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / Small type
  ME706 X182A183G51   Lower DWC-SZ series AF2 type Ref. ME703
ME706S     Lower DWC-SZ series AF2 type
ME708     Upper DWC-CX series AF2 type
ME708S   Upper DWC-CX series AF2 type
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
  ME840 X182B501G51   Upper DWC-SA. SX series Collection plastic cover
ME841 X182B371G51   Cover DWC-HA. SZ series Collection plastic cover
  ME842 S684B989P30   Cover DWC-H1.2. HA series Collection plastic cover
ME843 X054128H01   Cover DWC-QA series Collection plastic cover
ME844 X054D165H01   Roller DWC-FA series Collection plastic cover
ME845 X054D128H01 Φ60xΦ10×12 Lower DWC-FA. SA. SX series SK2 type / Lower roller
ME845 -1 X054D165H03 X194D666H01   Shaft DWC-SZ. HA series
ME845-2 X184D570K01 47x10x10.5 Gear DWC-FA. H. H1. H2. HA. SA. SX series
ME845-3 X184D570K02 47x16x3 Gear DWC-FA. H. H1. H2. HA. SA. SX series
ME845 -4 X183C107H01   Lower DWC-F. G. H series SK2 type
ME846 X054D165H01 Φ25xΦ19×9 Lower DWC-SZ. SA. SX series Slide plate
ME847 X054D165H01   Holder DWC-SZ. SA. SX series AF1 type / Pipe Holder
ME848     Spring Collection Spring Manual type
ME849   Φ50xΦ19×18 Lower DWC-H1 series SK3 type
  ME849 S S801D824P01 Φ50x19x18 Lower DWC-H1 series SK3 type With shaft+Bearing
ME849 -1     Shaft DWC-H1 series SK3 type
  ME851 X053C988G51   Plate DWC-SA. SX. SZ series Slide plate
ME857     Bolt DWC-SA. SX. SZ series Brass bolt for slide plate ME851
ME858   M6x69mmL Shaft Collection shaft B
ME858-1   M8x69mmL Shaft Collection shaft B
ME859   14x10x73mmL Shaft Collection shaft A
ME860     Bellow DWC-SZ series Bellow circle type for work tank
ME861     Bellow DWC-SA. SX series Bellow circle type for work tank
  ME862     Bellow DWC-90H series Bellow circle type for work tank
ME863     Bellow DWC-110H series Bellow circle type for work tank
  ME871 A   20x27x200   Gip strip for manual type Axis-U.V type
  ME871 B   20x27x160   Gip strip for manual type Axis-U.V type
ME872       Solenoid block for repair set
  ME873     Cover DWC-90HA.F.G.H series Cover for axis-U.V
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
  ME874     Cover DWC-110H.HA. 200H.HA series Cover for axis-U.V
  ME875     Cover DWC-HA series For axis-U.V
  ME876     Cover DWC-SA. SX series For axis-U.V
ME877     Stopper DWC-HA. SA. SX series For axis-U.V
ME878     Plate DWC-HA. SA. SX series For axis-U.V Gear shaft plate
ME900 X176C876G51 110mm Front Skirt (Curtain)
ME901 X176C876G52 110mm Back Skirt (Curtain)
  Z041M S801D824P01   Flow-meter All machines

Thông tin về máy cắt dây Mitsibishi. Các loại phụ tùng cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Máy cắt dây EDM Mitsubishi là gì?

Mitsubishi giới thiệu máy cắt dây Mitsubishi đầu tiên, nhờ sự kết hợp của các nghiên cứu chuyên sâu, tiêu chí quyết định cho sự phát triển của các hệ thống EDM mới. Máy cắt dây của Mitsubishi sử dụng các biên cực, là dây mỏng chạy theo một biên dạng nhất định. Mitsubishi Electric giúp tăng năng suất thông qua các giải pháp tổng thể bao gồm máy móc, điện năng, điều khiển thích ứng, hệ thống tự động hóa và mạng lưới. Các dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu từ gia công các bộ phận đến gia công dụng cụ siêu chính xác. Để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao, quá trình sản xuất diễn ra trong các nhà máy sản xuất hiện đại nhất và được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. 

Công dụng máy cắt dây mitsubishi

 • Gia công bất kỳ vật liệu có độ cứng nào
 • Gia công siêu chính xác với máy cắt dây có độ chính xác lên tới 0.001mm
 • Gia công các lỗ nhỏ, tỉ lệ chiều dài so với đường kính lỗ lớn
 • Gia công các bộ phận có cung R nhỏ 
 • Điện cực có thể sao chép các hình dạng bất kỳ nên tạo ra các chi tiết có biên dạng tương tự
 • Gia công các chi tiết mềm, dễ vỡ… mà không sợ biến dạng nhờ không có lực cơ học trong khi gia công

Các loại phụ tùng cho máy cắt dây Mitsubishi phổ biến

Nếu bạn đang phân vân và không biết phải tìm đơn vị nào cung cấp các phụ tùng cho máy mitsubishi hãy đến ngay Công ty Lâm Ph. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chuyên môn cao để tư vấn các sản phẩm phù hợp và tối ưu cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có hệ thống hoạt động ổn định mà vẫn tiết kiệm được chi phí. 

 

Bài viết xem thêm:

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LÂM PHÚ

Địa chỉ: 62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Email:  khoa@maycatdayedm.com

 • Giới thiệu
 • Tài liệu
 • Đối tác
 • Tin tức
 • Liên hệ

Đánh giá Phụ tùng cho máy cắt dây edm mitsubishi

Chọn đánh giá của bạn
Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè người thân
 • Lọc xem theo:
 • Tất cả
 • 5 Sao
 • 4 Sao
 • 3 Sao
 • 2 Sao
 • 1 Sao
 • Có hình ảnh (0)
Đang cập nhật đánh giá
Khách | Nhập tên
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
0 bình luận
Sắp xếp theo  Mới nhất  Cũ nhất
Đang cập nhật bình luận.

Sản phẩm liên quan

Thép Carbide KX01

Thép Carbide KX01

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận
Thép Carbide - Mã KD

Thép Carbide - Mã KD

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận

Thép hợp kim Carbide Everloy

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận

Tấm cách điện bằng gốm cho máy cắt dây EDM SPM

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận
Hotline: : 0938.923.778
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0938.923.778 SMS: 0938.923.778