Tìm hiểu về máy cắt dây Sodick - Các loại phụ tùng cho máy cắt dây Sodick

0 đánh giá
0 bình luận
Giá : Liên hệ

Mô tả

Tìm hiểu về máy cắt dây Sodick - Các loại phụ tùng cho máy cắt dây Sodick

Các dòng máy Sodick và phụ tùng cho máy cắt dây Sodick đang nhận được sự quan tâm của không ít khách hàng bởi những công dụng vượt trội mà nó mang lại. Hãy cùng Lâm Phú tìm hiểu từ A đến Z ngay trong bài viết dưới đây!

Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
S304   77x50x24 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 90-1 / AWT type
S406 3086387 38×38 Lower AQ. 325L. 530L series AWT type / Nozzle base for S209W
S406-1 3086211   Lower AQ. 325L. 530L series AWT type / Nozzle base ring for S209W
S407 3081032   Common A. EPOC. AP200~550. BF. JL series AWT.Manual type / Nozzle guide for S209
S407-1 3082668   Upper A. EPOC. AP200~550. BF. JL series Manual type / Nozzle guide for S209
S408 3082804 50×50 Upper A. EPOC. AP200~550. BF. JL series Manual type / Nozzle guide for S207
S408L     Upper A50. A350 series AWT type / Nozzle base
S409 3082629 Φ22 Common A320. A350 series Manual type / Nozzle base
S409-1 3082629 Φ18 Lower Nozzle guide for L series
S410   Φ100xΦ10×20 Upper A350. 500. AP150. 330 Series Urethan roller with 1 hole & Keyhome
S411   Φ100xΦ12×20 Upper A350. 500. AP150. 330 Series Urethan roller with 1 Keyhome+2 small hole
S412   Φ100xΦ10×20 Upper A350.500. AP150.330. BF Series Urethan roller with 1 hole
S412-1     Upper A350.500. AP150.330. BF Series Urethan roller with 1 hole
S413   Φ100xΦ6×20 Upper BF275 oldtype Series Urethan roller with 1 hole
  S414A   Φ70xΦ12 Roller A500W. A320D. A530D series Stainless feed roller B with key home
S414AC 3052771 Φ70xΦ12 Roller A500W. A320D. A530D series Ceramic feed roller B with key home
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
S414C 3052991 Φ70xΦ15 Roller A500W. A320D. A530D series Ceramic feed roller B with key home
S415A 3052772 Φ70xΦ22 Roller A500W. A320D. A530D series Stainless feed roller C without key home
S415AC 3052772 Φ70xΦ22 Roller A500W. A320D. A530D series Ceramic feed roller C without key home
S415C 3052992 Φ70xΦ24 Roller A500W. A320D. A530D series Ceramic feed roller C without key home
S415-1   Φ32xΦ12x35H Shaft  
S415A-1   Φ32xΦ8×36.5H Shaft  
S415-2       A. AQ530 series Wire guide
S416 3053703 Φ100xΦ12×20 Upper A530D. AQ325. 325L series Urethan tension roller M5x2 on pillar
  S417 3054678 (3053703) Φ100xΦ19×20 Upper AP. AQ325L. AQ535 series Urethan tension roller M5x2 on pillar
S417-1   Φ100xΦ8×20   AP. AQ325L. AQ535 series Urethan tension roller M5x2 on pillar
S418 3051534 Φ100xΦ12×20 Upper A320. 530 series Urethan tension roller M5x2 on pillar
  S419       EPOC-5.6.8.330W seriws Wire guide base with cap
S420       A. AP. AQ530.EPOC. BFS series Diesdriver
S500 3084628 3080035   Upper W400135D Cutter for AWT Cermet & Tungste carbide
  S500-1   Φ10.5   W400135D Cutter spring for AWT
S5001 3082518 77x50x24 Upper A530D… Series AWT90-1 type Ceramic plate for compact cylinder Ref. S302
S5003 3080653   Shaft Guide shaft for AWT type
S5004 3083108   Shaft Slide shaft for AWT type
S5005 3082521   Block Slide block for AWT type
S5008 3080978   Lower BF275. EPOC500.600.800 series Insulation block
S5012 3082519   Upper Dies block for AWT type
  S5012-1   Φ35×3 Upper Dies cover for AWT type
  S5012 SET 3082519   Upper Dies block for AWT type
S5013 3081247   Upper BF275. A. EPOC series Dies block F for AWT Ref. S5013-1
S5013-1     Upper BF275. A. EPOC series Dies block F for AWT
S5013-2 3080952 Φ6xΦ12×75.5 Upper BF275. A. EPOC series Bolt of dies block F for AWT
S5014 3082120   Upper A300. A320D. A530Dseries Dies block
S5014S 3082120   Upper A300. A320D. A530Dseries Dies block
S5017 3082520   Upper A series Flange for AWT type
S5018 3082119   Upper A series Flange for Manual type
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
S5021 3053114   Lower A280. 300. 320. 530 series Flange for Manual type
S5022 3083114   Lower A280. 300. 320. 530 series Flange for AWT type
S5023 3081035   Lower A. EPOC series Electric pin
S5025 3051072   Lower A280. 300 .320. 530 series Jet nozzle set
S5026     Common A530D series Aspirator block
S5027 3081247   Common A280. 300. 320 series Aspirator block
S5028 3082520 Φ1.0xΦ16×25 Nozzle A A. EPOC series Aspirator nozzle A Ref. S5017
S5029 3082119 Φ2.0xΦ16×40 Nozzle B A. EPOC series Aspirator nozzle B Ref. S5018
S5030 3083114 Φ1.5xΦ12×26.5 Nozzle C A. EPOC series Aspirator nozzle C
S5031 3051799 Φ68 Lower A series Ceramic pulley B
  S5031-1 SS688ZZ Φ15 Lower A series Bearing SS688ZZ for S5031
S5031S 3051202 Φ68 Lower A series Ceramic pulley B set
S5034 3051262 72×58/30x25T Lower A500. A500H series Block for ceramic pulley B
S5034A   72×58/30x25T Lower Doosan-ACE series Block for ceramic pulley B
S5035 3051255 55×28/10x25T Lower A500. A500H series Pipe holder for pulley B
S5035A   Φ20×113 Lower Doosan-ACE series Pipe holder for pulley B
S5040 3050812 Φ32mm Pulley BF275 series Ceramic pulley E set Ref. AS5614
  S5041-5 3051355 Φ40x19x24 Pulley BF275 series Ceramic pulley E set with groove 5mm
  S5041-2 3051355 Φ40x19x24 Pulley BF275 series Ceramic pulley E set withgroove2mm
S5045   Φ50x24H Pulley BF275 series Feed roller
S5048 3052149 Φ50x24H Roller BF275 series Feed roller B
S5048-1   Φ15x173L Shaft BF275 series Shaft for feed roller B
S5048-2   Φ15x163L Shaft BF275 series Shaft for feed roller B
S5050 3050193 Φ50x40H Roller EPOC600. 800 series Feed roller C
S5050-1 3050345 Φ20x158L   BF275 series Shaft for feed roller D
S5050-2 3050351 Φ18x184L   BF275 series Shaft for feed roller C
  S5050-3 3050347 Φ18x180L   BF275 series Shaft for feed roller B
  S5050-4 3050349 Φ18x144L   BF275 series Shaft for feed roller A
S5053 3050193 Φ50xΦ28×24   A320. A530 series Roller C with bearing
S5053A   Φ50xΦ32×24   A320. A530 series Roller C with bearing
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
S5053-1     Dies block A300. 320. A530 series Block wire guide
S5063   Φ16/10×27   A320 series Pin connector
S5064 3051557 Φ16/10×50   A530D series Pin connector
S5066 3001001 440×30   A500 series Bellows Z
S5073 3080625 150×30   EPOC600 series Bellows B
S5075 3030105 120×40   EPOC800 series Bellows Y
S5077 3021390 150×25   EPOC1100 series Bellows Z
S5079 3081463 122×25   BF275 series Bellows Y
S5082       A350. A500. A530D. EPOC series Casting unit
S5083       A320. BF275 series Casting unit
  S5086       A. AP. AQ. EPOC series Alinement block
  S5089 3081039 Φ30   A. AP. AQ. EPOC series Guaging ring
S5090 3050314     BF275 EPOC series Bobbin shaft
  S5091 3050646     A350. A500 series Roller plate gear type
S5091-1 3051345     A350. A500 series Clamp shaft for S5091/5092
  S5092       A350. A500 series Roller plate belt type
S5093   Φ16xΦ10×50   A320. 530 series Roller plate belt type
S5094        
S5094-1        
S5109 2040849 10x32x17   A320. A500 series Bevel gear
S5110 3052148 18×122 Shaft A300. 320. A500 series Roller shaft belt type
  S5112 3052148 20×113 Shaft A300. 320. A500 series Roller shaft gear type
S5120        
S600 3080375 Φ2.0-Φ1.0 Pipe-285L A. EPOC series Guide unie 85 / AWT type
  S600-1 3080374 Φ2.0-Φ0.7 Pipe-285L A. EPOC series Guide unie 85 / AWT type
  S600-2 3083256 Φ2.0-Φ0.5 Pipe-285L A. EPOC series Guide unie 85 / AWT type
  S601 3083123 Φ2.0-Φ0.3 Pipe-286L A. EPOC series Guide unie 85 / AWT type
  S602 3082452 Φ2.0-Φ1.0 Pipe-152L A300/320. BF275 series AWT type
  S603 3085966 Φ2.0-Φ1.0 Pipe-275L AQ600/550L series Guide unit 97 / AWT type
  S603-1 3085967 Φ2.0-Φ0.7 Pipe-275L AQ600/550L series Guide unit 97 / AWT type
  S700 3080711 L=335mm Slide Belt A350/85 series Slide belt for AWT
  S701 3082451 L=195mm Belt A325/300. BF275 series Slide belt for AWT
  S702 3081706 L=385mm Belt A500. 750 series Slide belt for AWT
S703 3080696 Φ6.35×17.8H Spring A. AQ. BF series Spring for AWT slide belt

Thông tin về Máy cắt dây Sodick, các phụ tùng cho máy cắt dây Sodick

Đây là loại máy sở hữu công nghệ động cơ tuyến tính, tạo ra các sản phẩm với mức độ chính xác tuyệt đối và tối đa được hiệu năng gia công. Tại CÔNG TY LÂM PHÚ máy cắt dây Sodick được tối ưu và chăm chút kỹ càng về chất lượng phục vụ tốt nhu cầu, làm hài lòng khách hàng. Đó cũng là bệ phóng để doanh nghiệp cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.  

Có mấy loại máy cắt dây Sodick?

Dưới đây là một số loại máy cắt dây Sodick được tổng hợp bởi Lâm Phú Tech:

Máy cắt dây Sodick AL-Series

Các loại máy cắt với thông số lần lượt như sau:

 • SODICK AL400G / AL400P: 400 x 300 x 250 mm (15.75” x 11.81” x 9.84”)
 • SODICK AL600G / AL600P: 600 x 400 x 350 mm (23.62” x 15.75” x 13.78”)
 • SODICK AL800G / AL800P: 800 x 600 x 500 mm (31.50” x 23.62” x 19.69”)

Dòng máy cắt dây VL 

Các loại máy cắt với thông số lần lượt như sau:

 • SODICK VL400Q: 400 x 300 x 220 mm (15.75" x 11.81" x 8.66")
 • SODICK VL600Q: 600 x 400 x 270 mm (23.62” x 15.75” x 10.63”)

Dòng máy cắt dây AP

Với dòng máy này gần như đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng về độ chính xác của xử lý trong gia công. Tối ưu hóa được các chức năng luồn dây tự động. Đồng thời, dòng máy được trang bị công nghệ chống mài mòn kèm theo tính năng Eco-Cut O.

Các thông số của từng loại máy lần lượt là:

 • SODICK AP250L: 250 x 150 x 120 mm (9.84” x 5.91” x 4.72”)
 • SODICK AP350L: 350 x 350 x 120 mm (13.78” x 13.78” x 4.72”)
 • SODICK AP450L: 450 x 300 x 150 mm (17.72” x 11.81” x 5.91”)
 • SODICK AP650L: 650 × 450 × 120 mm (25.59” x 17.72” x 4.72”)

Dòng máy cắt dây AQ

Trong các loại máy cắt dây AQ thuộc vào loại máy cỡ lớn, khả năng gia công chính xác rất cao. Đồng thời sở hữu hầu hết các công nghệ tiên tiến của động cơ tuyến tính. 

Các thông số của từng loại máy lần lượt là:

 • SODICK AQ750L: 750 x 500 x 400 mm (29.53” x 19.68” x 15.75”)
 • SODICK AQ900L: 900 x 600 x 400 mm (35.43” x 23.62” x 15.75”)
 • SODICK AQ1200L: 1,200 x 800 x 400 mm (47.24” x 31.50” x 15.75”)
 • SODICK AQ1500L: 1,500 x 1,000 x 600 mm (59” x 39.3” x 24”) 

Một số phụ tùng cho máy cắt dây Sodick (hình ảnh, thông số kĩ thuật)

Một số phụ tùng dành cho máy cắt dây Sodick

Để được tìm hiểu và tư vấn rõ hơn về các dòng máy cũng như phụ tùng cho máy EDM Sodick hãy liên hệ với Công Ty Lâm Phú thông qua địa chỉ.

 

Bài viết tham khảo:

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LÂM PHÚ

Địa chỉ: 62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Email:  khoa@maycatdayedm.com

Đánh giá Tìm hiểu về máy cắt dây Sodick - Các loại phụ tùng cho máy cắt dây Sodick

Chọn đánh giá của bạn
Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè người thân
 • Lọc xem theo:
 • Tất cả
 • 5 Sao
 • 4 Sao
 • 3 Sao
 • 2 Sao
 • 1 Sao
 • Có hình ảnh (0)
Đang cập nhật đánh giá
Khách | Nhập tên
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
0 bình luận
Sắp xếp theo  Mới nhất  Cũ nhất
Đang cập nhật bình luận.

Sản phẩm liên quan

Thép Carbide KX01

Thép Carbide KX01

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận
Thép Carbide - Mã KD

Thép Carbide - Mã KD

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận

Thép hợp kim Carbide Everloy

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận

Tấm cách điện bằng gốm cho máy cắt dây EDM SPM

Liên hệ
0 đánh giá
0 bình luận
Hotline: : 0938.923.778
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0938.923.778 SMS: 0938.923.778